onsdag 26 september 2012

Forskare, våga skriva för att bli läst!


På gårdagens webbinarium ”Forskare, skriv för att bli läst!” riktades fokus mot problemet att många akademiska texter är tråkigt skrivna och otillgängliga för andra än den närmaste forskarkretsen. Men måste det vara så? Och hur kan vi skapa mer levande och engagerande texter? Med dessa frågor som utgångspunkt inledde Jenny Helin från Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Högskolan på Gotland.

Mitt eget bidrag tog avstamp i det populärvetenskapliga skrivandet och hur det både kan leda till nya insikter och göra oss till bättre och mer medvetna skribenter. Men också hur man som forskare kan uppleva det att lämna det trygga vetenskapliga skrivandet och kasta sig ut i det okända. Möta en ny målgrupp, lämna referenserna därhän och våga spekulera en smula – utan vare sig byxhängslen eller livrem. För vad ska kollegerna säga när jag träder fram i rampljuset och gör mig själv till ambassadör för en hel disciplin? Jag kanske hellre borde veta hut och hålla tyst. Inte inbilla mig att jag är något, så länge det finns äldre professorer som vet bäst och kan mest.

Kanske är det just detta som bjuder det största motståndet, att ikläda sig rollen som auktoritet. Att våga ta ut svängarna, generalisera och spekulera – även om andra forskare ser och hör. Så då kan det ju vara på sin plats att fundera över hur vi kan ingjuta mod i våra yngre kolleger och studenter. För om vi alla vågar bli lite mer populära kan vi också belönas med roligare läsning och nya, friska infallsvinklar. Vore inte det en vinst att våga för?

Om du missade webbinariet, eller vill se det igen, finns det i sin helhet här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar