måndag 12 maj 2014

Välkommen ut ur forskargarderoben


Sluta gömma er i universitetsvärlden, det är budskapet som Göteborgs-Tidningens chefredaktör Frida Boisen skickar till landets forskare. Hon uppmanar oss alla att sprida forskningen utanför universitetets väggar och göra den begriplig för folk i allmänhet. Egentligen en självklarhet, men ändå inte.

Det svåra verkar vara just att översätta forskarspråket till allmänspråk. Och i den processen ligger främst att visa hur forskningen kan kopplas till samhällsfrågor – för det kan den (nästan) alltid. Det är bara det att vi inte alltid bemödar oss att hitta dessa kopplingar. Vi är ju så upptagna med att gräva oss allt djupare i det egna forskningsområdet, i jakten på vetenskapliga publikationer. Eftersom det är de som räknas, och det finaste man kan få är många citeringar från andra forskare. Och då är det inte så konstigt om man drabbas av tunnelseende. Men det kan löna sig att lätta på gasen ibland. För det har visat sig att forskare som inte bara skriver vetenskapligt, utan också populärvetenskapligt, faktiskt får fler citeringar än de som låter bli. Och, som min egen forskning visar, kan det populärvetenskapliga skrivandet i sig vara en väg till nya insikter, där vi själva får syn på nya aspekter, ser ämnet i ett större sammanhang och hittar de där kopplingarna som kan vara till glädje och nytta i samhället.

Så även om det inte väger särskilt tungt i cv:t att skriva populärvetenskapligt, kan det löna sig i längden. För samtidigt som vi sprider vår forskning i samhället kan vi själva upptäcka de döda vinklarna. Och vem vet, kanske är det just de upptäckterna som leder oss vidare till framtidens verkligt spännande forskningsfrågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar