fredag 26 augusti 2011

Undervisa, och du blir en bättre forskare

Nu finns det vetenskapligt stöd för det som många lärare så länge haft på känn: den som inte bara forskar, utan också undervisar, blir en bättre forskare. I tidskriften Science publicerades i förra veckan en artikel som visar just detta. Artikelförfattarna har jämfört två grupper av doktorander i naturvetenskap, där den ena både forskar och undervisar och den andra enbart ägnar sig åt forskning. Det som studien kommer fram till är att de undervisande doktoranderna har utvecklat en avsevärt bättre förmåga att formulera hypoteser och designa experiment, något som i sin tur är avgörande för en naturvetenskaplig forskares skicklighet.

För oss som arbetar med utbildning är resultatet ytterst intressant. Visserligen är nog de flesta i dag överens om att akademiska lärare både bör undervisa och forska. Men huvudargumentet för detta brukar vara att lärarnas forskning höjer kvaliteten på undervisningen. Nu finns det alltså anledning att hävda även det omvända. Med andra ord är det dags att skrota begreppet undervisningsplikt och i stället börja prata om förmånen att få undervisa.