onsdag 28 september 2016

Varför ska naturvetare skriva?

För många naturvetare är skrivandet ett nödvändigt ont, något man gör allra sist när en undersökning är klar. Man skriver ihop. Ett alternativ är att se det som att man skriver fram sina resultat och slutsatser. På det sättet blir skrivandet en tankeprocess där argument och motargument växer fram – lite som att skribenten förhandlar med sig själv.

Utbildningsforskarna Carl Bereiter och Marlene Scardamalia har beskrivit den här processen med en modell där två ”rum” möts, ett ämnesrum och ett språkrum. När vi skriver om ett ämne sätter vi ord på begrepp, fenomen och samband. Vi använder språket för att klargöra vad saker och ting inom ämnet betyder och hur de förhåller sig till varandra. Samtidigt använder vi språket för att reflektera över det vi kommer fram till, vilket i sin tur skapar mening och öppnar för nya sätt att se på ämnet. Det är genom den här processen, där ämneskunskap och språkliga uttryck frotteras med varandra i våra tankar, som en djupare förståelse kan växa fram – en förståelse som inte bara omfattar ämnet, utan också språket och vetenskapen. Utbytet mellan det ämnesmässiga och det språkliga rummet hjälper oss alltså att förstå ämnets delar och helhet, olika sätt att förklara och övertyga, och inte minst, vad vetenskapen som sådan innebär. Och det, skulle jag påstå, är tillräckligt goda argument för att skriva.


tisdag 20 september 2016

MOOC-filmerna – nu även på youtube

Då var MOOC:en igång. I går öppnade vår nätbaserade kurs för alla som vill lära mer om eller fräscha upp sina kunskaper i akademiskt skrivande. Dessutom ligger nu kursens filmade kortföreläsningar ute på Lunds universitets youtubekanal. Så vare sig du vill förkovra dig i responsgivning eller ämnesintegrerad skrivträning, ta en titt på klippen här! Eller varför inte tipsa någon som behöver få lite struktur på sin text eller bättre koll på symmetriregeln?


lördag 17 september 2016

Premiär för vår MOOC i akademiskt skrivande!

På måndag smäller det! Då öppnar Lunds universitets nya öppna nätbaserade kurs i akademiskt skrivande. Den består av ett antal mycket korta föreläsningar som varvas med övningar och mindre skrivuppgifter. Bland annat kan man lära sig mer om själva skrivprocessen, den vetenskapliga genren, hur man argumenterar, strukturerar sin text och formulerar sig med ett korrekt språk.

Med hjälp av kursen vill vi stödja studenter som vill utveckla sitt skrivande. Vi vill också ge redskap åt lärare som vill arbeta med skrivande i sina ämnen. I en av kursmodulerna tipsar vi särskilt om hur detta kan gå till, och hur MOOC:en kan användas som resurs i undervisningen.

Så oavsett om du är student eller lärare, eller vill lära mer om det akademiska skrivandet av andra skäl: Välkommen att titta in på kursen! På måndag hittar du den här. Allt är helt gratis, du kan börja när du vill och följa kursen i din egen takt.

Vi som har utvecklat MOOC:en hoppas att den ska bli till glädje för många. Nu ser vi med spänning fram emot premiären!