tisdag 8 maj 2012

En pil är en pil är en annan pil


Att språket är en nyckel till förståelse är de flesta överens om. Åtminstone var vi som träffades på konferensen Mötesplats Ämne och Språk på Malmö högskola i förra veckan rörande eniga.

Men det finns också tillfällen då språket i sig kan vara ett hinder. Som när samma sak har olika betydelser. Till exempel en pil. Och då menar jag inte att ordet pil kan betyda antingen ett träd eller något som pekar. Nej, det kan vara klurigare än så. För språk behöver inte bara vara ord, det kan vara bilder och symboler också. Och pilen som symbol betyder inte alltid samma sak – något som ämnesdidaktikern Clas Olander från Göteborgs universitet uppmärksammade.

Inom fysiken brukar pilen stå för en kraft, alltså något som påverkar ett föremål i en viss riktning. Exempel på sådana krafter är gravitation och friktion. Inom kemin, däremot, visar pilen vad som händer vid en kemisk reaktion. Som när vätgas och syrgas reagerar och bildar vatten. Och inom biologin kan pilen ha ännu fler betydelser. Till exempel kan den symbolisera händelser i ett kretslopp – vatten som avdunstar från en sjö eller faller ned som regn – eller i en näringskedja där ett djur äter ett annat som i sin tur äter en växt.

Komplicerat? Inte nödvändigtvis. Men de som odlar myten att naturvetenskap är något extra svårt lär nog få vatten på sin kvarn.