torsdag 8 december 2016

#Jagärlucia

Ingen kan väl ha missat veckans snackis: barnet som var klätt som lucia i en varuhusannons. Att barnet var en pojke med mörk hy väckte reaktioner hos rasister, men mångdubbelt fler motreaktioner hos majoriteten. Det visar att kärlek, förnuft och respekt segrar över hat, inskränkthet och respektlöshet. Rasisternas hatreaktioner visar också en klar brist på kunskap och bildning. Det avslöjar två kontrollfrågor:

Kan en pojke vara lucia?

Lunds första lucia kan mycket väl ha varit en man. Det visar en bild som har bevarats från 1875. Historiska efterforskningar talar också för att Sveriges allra första lucia var en dräng i Västergötland. Så varför skulle en pojke år 2016 inte kunna vara lucia?

Kan en mörk person vara lucia?

Som de flesta känner till kom den ursprungliga Lucia från Sicilien. Det verkar rimligt att anta att hon inte var blond. Så en mörk lucia, även 2016, är väl helt okej?

Med den mörka pojken i annonsen skulle man därmed kunna säga att cirkeln är sluten. Och den cirkeln kan få omsluta alla som vill vara lucia i vårt svenska samhälle, och alla andra också för den delen. För genom evolutionen och mänsklighetens historia har just mångfald visat sig vara ett framgångsrecept. Så varför skulle enfalden få segra nu?

Glad Lucia!