torsdag 9 april 2015

Så blir studenter bra på att skriva


Frågan om hur studenter kan bli bättre på att skriva är ständigt aktuell. Den lyfts allt som oftast och överallt. Några svar på frågan syns mera sällan. Men efter vår storsatsning på kommunikation i de naturvetenskapliga utbildningarna vill vi tro att vi är svaret på spåren. Mer än sjuttio lärares erfarenheter har nu analyserats, och resultatet är upplyftande: med träning kan studenterna blir bättre både på skrivande och muntlig presentation. Dessutom hjälper kommunikationsövningarna dem att förstå sitt ämne bättre. Så vilken är den magiska formeln som får det att hända?

Som i all akademisk verksamhet är nyckelordet systematik, vare sig det handlar om forskning eller undervisning. De lärare som medverkat i KomNU-projektet har därför på ett systematiskt sätt, grundat i pedagogisk och didaktisk teori, planerat, genomfört och utvärderat studenternas kommunikationsträning. Av det samlade resultatet kan vi se att det finns några faktorer som är särskilt avgörande för om träningen ska bli framgångsrik.

Först och främst behöver studenterna motivation inför uppgiften; de måste förstå vad de har att vinna på att lära sig kommunicera väl. De behöver också få reda på vad som förväntas av dem – vilket mål som ska nås, hur färdigheter bedöms och vilka kriterier som gäller. Dessutom tränas färdigheterna både bättre och mer effektivt när studenter lär av varandra, genom kamratrespons och med medstudenter som goda exempel. En annan viktig förutsättning är att kommunikationen övas i ett ämnessammanhang; då kan färdighet och förståelse utvecklas hand i hand. Det är också avgörande att kommunikationsträningens status höjs – för att studenterna ska ta den på allvar måste också lärarna göra det. Och slutligen behöver utbildningens lärare och pedagogiska ledare ha gemensamma mål och metoder i sin undervisning.

På dagens seminarium berättar vi mer om vad vi kommit fram till, och lärare från olika ämnen delar med sig av sina erfarenheter. Och vill du läsa hela KomNU-rapporten och inspireras av de många olika exemplen, då hittar du den här.


onsdag 1 april 2015

Naturvetare kan undervisa i kommunikation


Nej, ... det är inget aprilskämt. Det går alldeles utmärkt att lärare i naturvetenskap undervisar även i skrivande och muntlig presentation. Detta är en av de viktigaste slutsatserna som KomNU-projektet kommit fram till. Men det finns några viktiga förutsättningar för att det ska fungera – både för den enskilda läraren och för utbildningen i sin helhet. I den kommande projektrapporten lyfter vi fram vad som är avgörande för att man ska lyckas.

Om några dagar kommer rapporten från tryckeriet. Och lagom till seminariet nästa vecka finns den också tillgänglig på webben. Självklart med en länk härifrån Naturvetarspråk!