fredag 4 februari 2011

Veckans poptips: Testa textens läsbarhet

Ibland kan det vara svårt att bedöma hur lättläst en text är som man själv har skrivit. Då kan det behövas lite hjälp. Ett sätt är att beräkna textens så kallade läsbarhetsindex, LIX, där

LIX = genomsnittlig meningslängd + andel långa ord

Med ”långa ord” menas här ord som har fler än sex bokstäver. En text som har många långa ord och långa meningar får följaktligen ett högt LIX-värde (över 50). Risken är stor att en sådan text upplevs som tung och svårläst. Korta ord och meningar ger däremot ett lågt värde (under 30), vilket alltså kan tolkas som att texten är lättläst.

http://www.lix.se/ kan man enkelt få fram ett LIX-värde på sin text. Även om inte LIX-värdet ger hela förklaringen, kan det ge en vink om hur våra texter uppfattas av andra.

Läs gärna mer om vad som bidrar till texters läsbarhet och hur olika LIX-värden kan tolkas på sid. 32–35 i Naturvetare skriver populärvetenskap.