fredag 26 december 2014

KomNU-projektet i demokratins tjänst


Oj, vilken slutspurt! Precis före jul gick KomNU-kursen i mål. Som jag tidigare har berättat ingår kursen i storsatsningen ”Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning”, där vi vill få våra naturvetarstudenter i Lund att bli riktigt bra på att skriva och tala om sitt ämne – inte bara för likasinnade, utan också för en bredare allmänhet. Strategin har varit att ge ämneslärarna inspiration och verktyg så att de själva kan undervisa sina studenter i skrivande och muntlig presentation. Under kursens gång har lärarna fått utveckla kommunikationsövningar, som de också har genomfört och utvärderat. Hela tiden har lärarlaget diskuterat och gett varandra respons, både innan och efter övningarna har genomförts. På så sätt har de kunnat utbyta idéer och erfarenheter, och också få en klar bild över hur studenterna tränar kommunikation genom hela utbildningen.

Eftersom KomNU-kursen har sträckt sig över lång tid, mer än ett år, befarade vi att många deltagare skulle tröttna och hoppa av efter hand. Men den farhågan kom på skam. Av de 90 lärare som började på kursen har mer än 70 fullföljt den. Och tillsammans har de – med stor entusiasm – utvecklat inte mindre än 36 olika moment där naturvetarstudenter tränar kommunikation i sitt ämne. Ett fantastiskt resultat som vi knappt hade vågat hoppas på!

Det som nu återstår är att Sara Santesson och jag, som tillsammans leder kursen och projektet, ska analysera och sammanställa resultatet i en rapport. För vi vill ju sprida de goda exemplen och erfarenheterna vidare till andra ämnen och utbildningar, så att ännu fler lärare kan inspireras, och ännu fler studenter kan bli skickliga på att kommunicera. Och även om rapporten inte kommer förrän framåt vårkanten har KomNU-konceptet redan fått spridning. På Lunds Tekniska Högskola driver vi sedan några månader tillbaka ett motsvarande projekt. Det kommer också förfrågningar från andra lärosäten som vill stärka sina studenters skriftliga och muntliga färdigheter. Det är hedrande. Men framför allt är det glädjande att fler och fler utbildningar värderar kommunikationskompetens högt. När de studenter vi examinerar kan förklara och berätta om sitt ämne både för specialister och lekmän blir alla vinnare. För samtidigt som det då blir lättare för specialister att samarbeta över ämnesgränserna blir forskning och ämneskunskaper tillgängliga för fler – vilket i slutänden ju är en fråga om demokrati. Och det är väl något vi alla vill bidra till? 

Ett riktigt gott 2015 till er alla!