onsdag 28 maj 2014

Kommunikation med mål i sikte


De muntliga och skriftliga övningar som vi nu har bekantat oss med är exempel på hur man kan träna kommunikation inom ett ämne. Övningarna bygger vidare på varandra och hjälper oss att nå det slutgiltiga målet: att kunna kommunicera begripligt och effektivt i olika sammanhang och med olika målgrupper. Kronan på verket, och det som för många är den största utmaningen, är att skriva en populärvetenskaplig artikel om det egna ämnet.

Med de förberedande övningarna i bagaget har man som skribent kommit en bit på vägen. Om vi redan har tränat på att byta perspektiv och att poängtera det viktigaste – för just den grupp läsare vi vänder oss till –  blir uppgiften genast lite lättare. Har vi också fått respons på våra tidigare texter vet vi vad som fungerar bra (och mindre bra). Om vi dessutom har gett respons till andra, har vi också sett fler goda exempel som vi sedan kan modifiera och själva använda oss av.

Ett sådant systematiskt sätt att träna kommunikation ger goda förutsättningar för en stegvis utveckling. Vill du ha mer inspiration? De övningar som kort har presenterats här finns, tillsammans med ett antal andra, mer utförligt beskrivna i Retorik för naturvetare. Och låt dig inte luras av titeln – de fungerar precis lika bra inom andra ämnen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar