måndag 19 maj 2014

Argumentation med bonuseffekt


Vi ska nu gå vidare bland de övningar och verktyg i Retorik för naturvetare som kan hjälpa oss, och våra studenter, att bli lite vassare på kommunikation (hisspresentation, populärvetenskaplig inledning, referat, partesmodellen och responsgrupper). Det har blivit dags för en argumentationsövning!

För att kunna debattera en fråga behöver vi förstås övertygande argument. En bra förberedelse kan därför vara att tänka ut argument av olika slag. För naturvetare är det ofta lättast att hitta sådant som bygger på logik och förnuft. Vi glömmer ibland att argument också kan tala till känslor. I övningen Vederläggning och bekräftelse får man träna sig på att hitta olika typer av argument, både för och emot ett påstående, utifrån sex givna rubriker.

Allra först skriver man en kort bakgrund, där det framgår vilket påstående det handlar om, vem som har uttalat det och i vilket sammanhang. Därefter gäller det att argumentera emot (vederlägga) påståendet genom att visa på vilka sätt det är oklart, orimligt, omöjligt, inkonsekvent, opassande och ofördelaktigt. Därefter ska man i stället bekräfta samma påstående genom att hitta argument för att det är klart, rimligt, möjlligt, konsekvent, passande och fördelaktigt.

De sex rubrikerna hjälper till att locka fram olika slags argument – logiska i de fyra första fallen och känslomässiga i de två sista – och kan därför vara ett användbart tillskott i den språkliga verktygslådan. Och samtidigt som vi övar argumentation tränas det kritiska tänkandet: det går att se saker och ting från mer än ett håll och det är inte alltid det finns en enda sanning. Argumentationsövningen blir på så sätt samtidigt en nyttig övning i analys.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar