onsdag 14 maj 2014

Veckans poptips: Sambandsord – språkets superlim

Vad är det egentligen som gör att ord blir till en text? En del av svaret är hur de meningar som orden bildar knyts till varandra. Att ordningsföljden bör vara logisk är ganska självklart. Men det handlar också om att logiken ska bli synlig. Är det t.ex. en motsättning eller en slutsats som ska förmedlas? Utan ledning från författaren kan det ibland vara svårt att genomskåda. Med hjälp av sambandsord kan vi göra det lite lättare för läsaren att förstå.

Till exempel signalerar ord som därför och eftersom en orsak, för det första, därefter och slutligen en följd, men, dock och däremot en motsättning, samt således och följaktligen en slutsats. Sambandsorden talar alltså om hur meningarna hör ihop, vilket samtidigt gör kopplingen mellan dem starkare. På så sätt blir orden inte bara en samling meningar, utan också en sammanhållen text.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar