fredag 25 april 2014

Skrivande – det nya svarta


Skrivande är hett just nu. Allt fler får upp ögonen för varför det är så viktigt för studenter att skriva. Och ska man vara ärlig, för det ska man ju, är det delvis UKÄ:s (Universitetskanslersämbetets) förtjänst. Säga vad man vill om det nya utvärderingssystemet – där examensarbetet har fått alltför stora proportioner när utbildningskvaliteten bedöms – men nog har det lett till att kvaliteten på studenters texter har hamnat i fokus. Ingen utbildare vill ju förlora examensrätten för att studenterna skriver för dåligt! Därmed har också diskussionen om hur skrivande bör tränas tagit fart. Det i sin tur har lett till att allt fler upptäcker hur skrivfärdighet och ämnesförståelse kan utvecklas tillsammans, och att detta är något som kan utnyttjas i än högre grad inom de flesta utbildningar.

På vår grannfakultet, Lunds tekniska högskola, riktas allt ljus på skrivande i det senaste numret av det pedagogiska nyhetsbladet Lärande i LTH. Flera artiklar belyser där varför skrivträning i utbildningen är viktig, vilka möjligheter och svårigheter det innebär för den enskilde läraren, och vem som tar ansvar för studenternas progression. Angelägna frågor som behöver diskuteras. Och ju fler som deltar i diskussionen, desto mer självklart blir det att skrivandet inte är en fristående färdighet, utan en integrerad del av utbildningen. Oavsett vilken utbildning och vilket ämne det handlar om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar