fredag 11 april 2014

Dubbel vinst med responsgrupper


Vad är det som går och går och varar hela kvällen? Alla lärare har svaret på gåtan: tiden det tar att ge feedback på studenters texter. Samtidigt är ju responsen en av de viktigaste faktorerna för att skribenter ska utvecklas. En ekvation som helt enkelt inte går ihop. I alla fall inte om det är läraren själv som ska stå för responsen. Så för att studenterna ska få respons, utan att läraren arbetar ihjäl sig, behövs det en smartare lösning. En sådan lösning är så kallade responsgrupper där studenterna själva får ge varandra respons.

Jaha, ska nu studenterna göra lärarnas jobb också? tänker kanske någon. På sätt och vis, eftersom det sparar lärartid. Men det som främst motiverar metoden är att den har en tydlig pedagogisk poäng. Och det är också därför den förordas av forskare inom skrivutveckling. Förutom att responsgrupper frigör tid för läraren innebär de att studenter lär sig mer om skrivande, både genom att ge och få respons.

Inom varje responsgrupp, som till exempel består av fyra studenter, ger alla feedback på varandras texter. Det betyder att varje student får kommentarer från flera olika personer och inte bara från läraren. Varje student får också ge respons på flera andras texter. Det innebär att var och en behöver analysera och sätta ord på vad som är bra och vad som behöver förbättras i texterna, vilket ökar medvetenheten om vad som utmärker en välskriven text. De goda exemplen kan sedan läggas på minnet och användas som inspiration för det egna skrivandet i framtiden.

Men klarar verkligen studenterna att ge varandra kvalificerad respons? För detta krävs förstås ett par saker. Först och främst: kriterier. Studenterna måste veta vad det är som ska bedömas för att kunna ge vettiga kommentarer. De behöver också en analysmetod. Här fungerar partesmodellen alldeles utmärkt. Med hjälp av den kan responsen struktureras i olika steg så att textens alla nivåer kommenteras. Och slutligen behövs en del administration från lärarens håll, som lokalbokning, gruppindelning och schemaläggning. Men den insatsen är ju en västanfläkt jämfört med arbetsbesparingen i övrigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar