torsdag 20 mars 2014

Upptäck kärnan med hjälp av referat


Precis som studenter ofta kan ha svårt att lyfta fram huvudtanken i sin egen text, kan de behöva träna på att hitta själva kärnan i andras texter. En övning där detta tränas är referat av ett lärobokskapitel eller en vetenskaplig artikel. Övningen går ut på att skriva två referat av olika längd. Skrivandet kan med fördel ske i par eller grupp, och mottagaren ska vara kurskamraterna.

I det första referatet, om 50 ord, måste studenterna verkligen sålla och tänka efter vad som är mest centralt i originaltexten. Det gäller att hitta kärnan och att renodla den. Genom att koncentrera texten får skribenterna också lättare syn på helheten.

I det andra referatet, som ska vara 250 ord, behöver studenterna tänka efter vilka ytterligare fakta som bör läggas till. När den korta sammanfattningen har gjort helheten tydlig, blir det också lättare att se vilken ytterligare information som kan vara relevant att ta med i den lite längre texten. Tillsammans blir de båda referaten en övning i att lyfta fram det viktigaste i en text, och att anpassa innehållet till textens längd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar