onsdag 25 mars 2015

Välkommen på KomNU-seminarium!


Snart lägger vi sista handen vid KomNU-projektets slutrapport. Och om två veckor presenterar vi den vid ett öppet seminarium. Vi ska då berätta hur naturvetarstudenter har fått träna kommunikation i sina ämneskurser, och vilka effekter det har gett – både på deras färdigheter och ämnesförståelse.

Lärare från olika ämnen ger exempel från sina egna kurser, och Sara Santesson och jag som har lett projektet presenterar vår analys av det samlade resultatet och de slutsatser vi har dragit.

Så, alla ni som är intresserade av hur studenter kan bli bättre på skrivande och muntlig presentation: Varmt välkomna på seminariet!

Tid: den 9 april kl. 13.15 till 15.00
Plats: Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan 27 i Lund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar