fredag 13 mars 2015

Rapport i sikte!


Det vänds och vrids och grunnas och tänks. Tangentborden smattrar. Det bläddras, diskuteras och funderas. Analyseras och skrivs. Funderas ett varv till. Texten växer och vi upptäcker ständigt nya saker, samtidigt som vi skriver. Guldkorn som vi inte riktigt sett förut och som börjar glittra när ljuset faller annorlunda. Det är KomNU-rapporten som håller på att ta form.

I rapporten samlas erfarenheterna från den kommunikationsträning som lärarna i naturvetenskap har utvecklat för sina studenter. Idérikedomen har varit stor och övningar av alla de slag har vuxit fram: stora och små, muntliga, skriftliga, för olika mottagare och med stigande svårighetsgrad. Under de senaste terminerna har träningen genomförts och även utvärderats. Tillsammans har vi lärt oss vad som krävs för att studenter ska bli skickliga, inte bara i sina ämnen, utan också på kommunikation.

Förstås vill vi sprida de goda exemplen. Vi vill också dela med oss av alla erfarenheter, både goda och mindre bra. På så sätt hoppas vi kunna ge inspiration, konkreta tips och svar på en rad frågor till andra som vill prova. Hur lär sig studenter egentligen kommunicera? Kan kommunikationsträning ge bättre ämnesförståelse? Hur motiverar man studenterna? Hur kan man undervisa kommunikation effektivt? Hur får man tiden att räcka till respons? Vilka metoder fungerar? Och vilka är fällorna man bör undvika?

Snart finns drygt sjuttio lärares insatser, från mer än trettio kommunikationsmoment, samlade i en gemensam rapport. Nu fortsätter analysen och skrivandet, medan deadline kryper allt närmare. Och efter påsk blir det seminarium i Lund. Så ni som vill veta mer – håll utkik efter mer info och KomNU-rapport!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar