onsdag 16 mars 2011

Spännande matte med deckargåtor

En ständig utmaning för alla lärare är att skapa motivation bland eleverna. Ibland kräver det att man tänker i annorlunda banor. I den rykande färska Spanarboken, som vänder sig till elever i skolår 4, provar matematikern Lena Zetterqvist ett nytt grepp. Med hjälp av deckarberättelser presenterar hon en rad mysterier som eleverna ska lösa, däribland Stölden på museet, Samlarkorten och Tennismatcher.

Idén att kombinera skönlitteratur och matematik är tilltalande. Samtidigt som berättelserna engagerar och väcker nyfikenhet presenteras de matematiska begreppen i ett konkret sammanhang. Läroboken uppmuntrar också till samarbete och diskussion kring olika lösningar. På så sätt lär sig eleverna matematik, inte bara genom att räkna, utan också genom att läsa, samtala och lyssna. Pedagogiskt genomtänkt och, så vitt jag kan bedöma, skoj för eleverna. Precis så som det ska vara!

Spanarboken är utgiven av Liber och mer info finns på förlagets webb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar