torsdag 2 september 2010

Veckans poptips: Verba mer

En text som innehåller många abstrakta substantiv upplevs ofta som tung och vetenskaplig till stilen. Om substantiven i stället ersätts med verb och bisatser blir texten mer lättläst och bättre anpassad till den populärvetenskapliga genren.

Jämför följande två exempel där författaren har modifierat sin text.

Före
I det genomförda examensarbetet har Naturvårdsverkets generella riktvärden och de storstadsspecifika riktvärdena jämförts i syfte att undersöka skillnader i åtgärdsbehov och saneringsomfattning, samt kostnader och emissioner.

Efter
I mitt examensarbete jämförde jag de generella riktvärdena med de storstadsspecifika. Syftet var att undersökta om storstadsriktvärdena kan leda till ett minskat antal områden som behöver saneras samt om mängden massor vid en schaktsanering kan minskas och vilka konsekvenser detta kan få på kostnader och utsläpp till luften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar