torsdag 16 september 2010

Veckans poptips: Tvetydiga enheter

När man själv är insatt i ett ämne är det självklart vad olika enheter och förkortningar står för. För en icke-specialist är det inte alltid lika givet.

Förkortningar som µg, nm och mM, som en naturvetare utan att blinka läser som mikrogram, nanometer respektive millimolar, kan vara svåra för en lekman att avkoda. Att den grekiska bokstaven my, µ, läses ut som mikro, vilket i sin tur står för miljondel, kanske inte läsaren har färskt i minnet. Inte heller att n:et i nm står för nano, miljarddel. Kanske förväxlas mM med det mer alldagliga millimeter. Det hela kompliceras ytterligare av att världen inte består av SI-enheter allenast. Förkortningen nm kan t.ex. i vissa sammanhang också betyda nautisk mil, liksom ppm både kan betyda parts per million och Premiepensionsmyndigheten (salig i åminnelse).

En god idé är alltså att skriva ut enheter i stället för att förkorta dem när man vänder sig till en bredare läsekrets. Dessutom blir texten då mer läsvänlig rent visuellt. Och allra bäst är det förstås om det går att översätta mått och enheter till något mer handfast (jfr förra veckans poptips).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar