onsdag 8 september 2010

Veckans poptips: Noggrannhet – inte alltid en dygd

I vetenskapliga texter är det vanligt att tal anges med stor noggrannhet. I populärvetenskapliga sammanhang är de exakta siffrorna ofta inte lika intressanta. I stället kan det vara viktigare att hjälpa läsaren att förstå om ett tal är stort eller litet och om det kanske avviker från vad vi har förväntat oss.

I följande exempel har författaren bearbetat texten och avrundat det exakta talet till ett mer ungefärligt. Hon har också lagt till ”inte ens” för att signalera att det rör sig om en relativt kort tid.

Före
Fiskarna spenderade i genomsnitt 7,7 % av tiden i vegetationen.

Efter
Fiskarna spenderade i genomsnitt inte ens en tiondel av tiden i vegetationen.

Ett effektivt sätt att åskådliggöra t.ex. mycket små eller stora sträckor, volymer eller antal kan vara att jämföra med något som är välkänt för läsaren.

Exempel
en sträcka som motsvarar åtta varv runt jordklotet
mindre än ett sandkorn
lika många människor som får plats i en jumbojet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar