fredag 18 december 2015

Så lär sig teknologer kommunicera

För en civilingenjör räcker det inte att vara bra på teknik. Det gäller också att kunna kommunicera sin kunskap, precis som inom alla yrken. Därför har Lunds Tekniska Högskola satsat på att göra teknologer bättre på att skriva och tala. Under ett år har jag, tillsammans med Sara Santesson, lett projektet Kommunikation i teknisk utbildning (ett systerprojekt till KomNU, Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning). Och nu syns resultatet: teknologerna blir verkligen bättre på kommunikation när de får träna på ett systematiskt sätt!

Alla LTH-lärare som har medverkat summerar och utvärderar hur muntliga och skriftliga övningar har vävts in i ämneskurserna. I flera fall poängterar de att övningarna inte bara har förbättrat teknologernas förmåga att kommunicera, utan också har gett dem en ökad förståelse av ämnet. Andra positiva bieffekter är ett ökat engagemang och ansvar bland studenterna. Fler håller deadline och texterna blir bättre, och det i sin tur sparar lärarresurser när läraren slipper ägna sig åt att påminna och att rätta undermåliga texter. En intressant iakttagelse är också att kvinnor visar särskilt stort intresse för kommunikationsövningarna. Kanske kan ett ökat inslag av kommunikation rentav göra tekniska utbildningar mer attraktiva för kvinnor?

Alla erfarenheter från projektet finns samlade i rapporten Så utvecklas teknologers kommunikativakompetens – LTH-lärares erfarenheter av kommunikationsundervisning. Vi hoppas att den ska vara till inspiration för fler!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar