tisdag 12 november 2013

Vetenskapssamhället i skolan – skolan i vetenskapssamhället

Nu har det kommit, beskedet från Vetenskapsrådet, och till vår stora glädje blev det utdelning till den forskarskola vi hade ansökt om! Temat är Vetenskapssamhället i skolan – skolan i vetenskapssamhället, och vi som kommer att driva den är Lunds universitet i samarbete med högskolorna i Halmstad, Kristianstad och Malmö. 

Forskarskolan ska ta emot tolv verksamma förskollärare och lärare – i grund- och gymnasieskola – som på halvtid vill ägna sig åt forskning under några år, med siktet inställt på en licexamen i naturvetenskapens didaktik. Deras forskningsprojekt ska lära oss mer om hur naturvetenskaplig kommunikation i olika sammanhang och miljöer kan stödja, eller hindra, elevers intresse och förståelse. Det vi vill uppnå är att utveckla former för lärande och undervisning, där kommunikation och naturvetenskaplig allmänbildning står i centrum. På så sätt hoppas vi bättre kunna ta vara på ungdomars naturvetenskapliga intresse och skapa motivation för fortsatta studier.

Det är med stor entusiasm vi sätter igång med planeringen. Och det är med spänning vi ser fram emot nästa höst när vi kan välkomna våra nya licentiander!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar