fredag 22 november 2013

Feedback är högskolepedagogens lön


Vid det här laget är naturvetenskapliga fakultetens satsning på kommunikation i utbildningen, KomNU, i full gång. Snart har alla institutioner haft den inledande workshopen på den högskolepedagogiska kurs som är stommen i satsningen. Under kursen får lärare i de olika ämnena utveckla ett undervisningsmoment, där studenterna får träna olika typer av kommunikation. Momentet genomförs sedan i den verkliga undervisningen, och utvärderas och rapporteras inom ramen för kursen. Med tanke på att ett hundratal lärare deltar kan vi förvänta oss att få se en effekt i studenternas skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter framöver.

Kursens utgångspunkt är att kommunikation ska tränas i ämneskurserna, under ledning av lärarna i ämnet. På den inledande workshopen visar min kurspartner, Sara Santesson, och jag ett smörgåsbord av verktyg och strategier för hur detta kan gå till. Kärnan är att studenternas lärande ska hålla hög kvalitet, samtidigt som lärarens undervisning är effektiv och tidsbesparande. Det finns inga motsättningar i det, för den som har de rätta redskapen.

På alla institutioner som vi hittills har besökt har mottagandet varit överväldigande. Detta är något som lärare verkligen vill ha, något som direkt kan användas i undervisningen och som kommer till glädje både för dem själva, deras studenter och dem som i slutänden ska anställa studenterna. Det blir tydligt på workshopen när idéer börjar bubbla, poppa upp och studsa runt. Vi har också fått kvitto på att även skeptiker kan omvändas: läraren som först hävdade att det varken fanns tid eller plats för någon kommunikationsträning, men som en timme senare entusiastiskt berättade hur just ett sådant träningsmoment skulle införas i hans kurs – redan nästa vecka! Det är sådan feedback som ger extra motivation i högskolepedagogens vardag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar