fredag 27 augusti 2010

Nyhet: Veckans poptips

Många studenter tycker att det kan vara svårt att plötsligt börja skriva populärvetenskapligt, när de efter flera års vetenskapligt skrivande ställs inför uppgiften. De är ängsliga att släppa taget om det trygga artikelformatet med detaljerad metodbeskrivning och en massa referenser. De är också lite rädda för att förenkla för mycket och på så sätt framstå som oseriösa inför kurskamrater och lärare. När man äntligen blivit hyfsad på den vetenskapliga genren är det som att vara tillbaka på ruta ett igen!

Men det finns genvägar. Ett effektivt sätt att lära sig en ny genre är att snegla på andras texter och bygga upp en bank av exempel utifrån dessa, och sedan modifiera och återanvända dem när vi själva skriver.
Därför vill jag gärna dela med mig av guldkornen i min egen populärvetenskapliga exempelsamling.

Under ”Veckans poptips” (som samlas under en länk längst upp till höger) presenterar jag både goda och mindre bra exempel som jag kommenterar och resonerar kring. Många av de teman som tas upp är hämtade ur rapporten Naturvetare skriver populärvetenskap. Citaten är lånade från studenters texter. Tack till alla skribenter som har medgett citering – och på så sätt hjälper oss alla att bli bättre populärförfattare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar