fredag 15 april 2016

Populärvetenskapens förklarande ljus

Det finns ett flertal anledningar till att vi bör popularisera forskning. I artikeln Populärvetenskapens förklarande ljus lyfter jag fram fem goda skäl: demokrati, kunskapsförsörjning, samarbete över ämnesgränser, tillämpning och nya insikter. Artikeln publicerades i dag i Linköpings universitets tidskrift Venue. Läs den gärna här!   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar