onsdag 8 oktober 2014

Formativ reflexion - om studenten själv får välja


Femhundrafemtio personer har samlats i Umeå för att nätverka och dela erfarenheter kring pedagogisk utveckling på NU2014-konferensen. Första huvudtalare är Johan Alvfors, vice ordförande i Sveriges förenade studentkårer (SFS). Han poängterar hur viktigt det är att studenters lärande sätts i centrum, och att undervisning inom högre utbildning måste prioriteras och uppvärderas. I vissa fall behöver också kvaliteten öka. Inte mindre än en av tre studenter anser att lärarna och pedagogiken behöver förbättras.

En konkret förslag från SFS är att studenter måste få lära sig reflektera över sitt eget lärande och förstå hur den processen går till. Reflexion bör därför ske formativt under utbildningen –  medan lärandet pågår – i stället för efteråt. På så sätt kan den bidra till studenternas eget lärande, och inte bara bli en utvärdering av en redan genomförd utbildning. Med andra ord: Högskoleförordningens metakognitiva examensmål måste integreras i utbildningen.

Det är glädjande att höra de insiktsfulla förslag som kommer från våra studenter. Och extra roligt är det att kunna berätta om den nya strategiska satsning vi just nu planerar för i Lund. Som av en händelse handlar den just om att utveckla formerna för hur studenter kan dokumentera och reflektera över sitt lärande under utbildningens gång – något som ska bidra till att synliggöra deras kunskaper och färdigheter, både för omvärlden och dem själva. Vi hoppas och tror att en sådan satsning också ska ge lärarna ökad förståelse av studenternas lärande, vilket i sin tur är en förutsättning för en förbättrad utbildning. Och att studenterna redan tänker i de här banorna är väl ett kvitto så gott som något på att vi är på rätt spår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar