måndag 17 februari 2014

Ut med språket – och forskningen


Ingen har väl undgått den senaste tidens larmrapporter om svenska skolelevers och studenters allt sämre studieresultat. Debattens vågor går höga och lärare vittnar om hur illa det är ställt, inte minst med läsförståelse och skrivfärdighet, på alla nivåer i utbildningssystemet. Det är inte heller ovanligt att högre utbildningar får ”bristande kvalitet” i Universitetskanslersämbetets utvärderingar, just på grund av att studenternas förmåga att kommunicera fallerar.

Samtidigt som denna försämring sker, pågår runt om i världen forskning om hur vi lär oss kommunicera – hur vi blir goda skribenter och talare, och hur samtal och skrivande dessutom kan bidra till vår förståelse. Men varför används då inte denna forskning i klassrummet?

Svaret får vi i en artikel av biologen och skrivdidaktikern Julie Reynolds och hennes kolleger, här med mina kommentarer inom parentes. 
1) Skrivdidaktisk forskning publiceras i facktidskrifter om språk och lärande (för det är den typen av publikationer som har högst status, och som därför ger bäst utdelning i forskarnas jakt på meriter). 
2) Lärare/forskare, i till exempel biologi, läser facktidskrifter inom sitt eget ämne (för det gäller att hålla sig à jour med forskningen inom just detta ämne). 
3) Lärare/forskare, i till exempel biologi, läser inte facktidskrifter om språk, och knappast heller om lärande (eftersom undervisning inte på långa vägar är lika meriterande som forskning). 
Slutsatsen är inte svår att dra: undervisning i ämnena, och forskning om skrivdidaktik, sker i parallella universum.

Okej, det var kanske ingen som blev förvånad. Men desto mer häpen blir man av att det här får fortgå, trots att förmågan att skriva, och kommunicera muntligt också för den delen, uppenbarligen anses ha betydelse – både i UKÄ:s utvärderingar och i studenternas framtida arbetsliv. Och trots att vi vid det här laget vet en hel del om hur skrivfärdigheter kan utvecklas effektivt. Så vad väntar vi på? Kanske på att det ska bli mer meriterande att undervisa, och att sprida forskningsresultat även utanför den egna ämneskretsen. Eller också struntar vi i det där med meritering och sätter igång direkt. Sagt och gjort, i några veckor framåt kommer det här i Naturvetarspråk att handla om skrivträning. Handfasta tips och konkreta övningar utlovas, för alla som undervisar om skrivande, eller som helt enkelt vill utvecklas själv.

2 kommentarer: