måndag 21 oktober 2013

Didaktiken i praktiken


Nyss hemkommen från tioårsjubileum och konferens på den nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik (FontD) i Norrköping summerar jag mina intryck. Särskilt upplyftande var det att höra den internationella panelens tankar och visioner för framtiden när det gäller didaktisk forskning. Det var raka rör och inga krusiduller:

Didaktisk forskning bör aktivt involvera lärarna, och inte ske över deras huvuden. På så sätt kan lärares kunskaper och erfarenheter tas tillvara, samtidigt som lärarna får möjlighet att i än högre grad utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till sin undervisning – ett akademiskt lärarskap. Ökat samarbete mellan forskare och lärare är därför en konstruktiv väg att gå.

Didaktisk forskning får inte vara för långt ifrån praxis. För att den ska bidra till bättre lärande och undervisning måste det finnas en verklighetsanknytning. Forskning som är alltför teoretisk är däremot mindre meningsfull.

Resultat från didaktisk forskning behöver publiceras där lärare läser. Om resultaten inte når lärarna får de ingen effekt. Didaktikforskare måste skriva, synas och höras i massmedia, och berätta för den breda allmänheten vilka faktorer som påverkar skolan och dess resultat. Först då kan skolan förbättras, på vetenskaplig grund.

Kloka ord som jag välkomnar. Bara att fortsätta forska då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar