torsdag 23 augusti 2012

Den magiska portföljen


Känner du dig lite låg? Tvivlar på din kompetens? Undrar varför någon skulle vilja anställa dig? Då kan lösningen vara att skriva en portfölj – en genre som de senaste åren har vunnit mark. Och som har dubbla syften.

Inom den akademiska världen kan lärare använda portföljskrivandet för att redovisa sina meriter, t.ex. inför en ansökan. Exempel på god undervisning presenteras och motiveras, och knyts ihop med hjälp av ett mer teoretiskt och reflekterande resonemang. På motsvarande sätt kan studenter samla sina alster i en portfölj, gärna också med en personlig reflexion över den egna utvecklingen.

Det mest uppenbara syftet är att visa vad man hittills har presterat, och övertyga en tänkbar arbetsgivare om att man faktiskt har de förmågor som man påstår. Ett annat syfte, som blir lite av en bonuseffekt, är att man genom att skriva en portfölj själv blir medveten om sina förmågor. Och dessutom upptäcker hur de ingår i en större helhet. För hur märkligt det än låter är det inte alltid vi ser vad vi kan förrän vi sätter det på pränt.

Det är inte ovanligt att studenter efter flera års studier blir fartblinda och tror att alla andra runtomkring kan precis lika mycket. Inte medvetet förstås, utan mer som ett resultat av att de kanske inte har funderat så mycket över hur mycket de egentligen har lärt sig. Och då är det ju inte lätt att tala om för någon annan vad man är bra på. Till exempel vid en anställningsintervju.

För läraren kan det också vara nyttigt att stanna upp och tänka igenom varför man undervisar som man gör. Varför har jag valt den här metoden? Varför fungerar den i studentgruppen X men inte i Y? Vad hände med studenternas lärande när jag gjorde si i stället för så? Genom att resonera med sig själv, diskutera med kolleger och ta hjälp av pedagogisk litteratur kan man söka svar på frågorna. Och genom att sätta ord på vad man sysslar med i klassrummet kan man bättre förstå vad som utmärker god undervisning. För det räcker inte att vara en skicklig lärare. Den skickliga läraren måste också veta varför hon är skicklig. Annars är det svårt att vara riktigt professionell. God undervisning bygger på medvetna och väl motiverade val. Inget hokus pokus alls. Däremot kan det tyckas som magi att det behövs en portfölj för att den ska bli synlig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar