tisdag 25 maj 2010

Naturvetenskaplig begreppsförvirring

Härom veckan var jag på ett intressant seminarium. Det var Linköpingsprofessorn Helge Strömdahl som gästade Lund och pratade om språkets betydelse för hur vi lär oss naturvetenskapliga och tekniska termer.

På seminariet lyfte han fram problemet med att samma ord kan ha olika betydelser i det vetenskapliga och det vardagliga språket och att det kan ställa till det när studenter ska försöka förstå begrepp som temperatur, värme, kraft och energi. Många studenter har t.ex. svårigheter med att förstå skillnaden mellan temperatur och värme, som ju båda refererar till en vardaglig, kroppslig upplevelse. I vetenskaplig bemärkelse är det däremot två skilda variabler. Temperatur handlar om molekylers rörelse, medan värme handlar om en process där energi överförs mellan två system med olika temperatur (definitionen av värme på Nationalencyklopendins webb är alltså felaktig!).

Så hur kan man som lärare komma runt problemet att studenter refererar till ”fel” betydelse av termer? Helge Strömdahls recept är att studenten först och främst behöver förstå skillnaden mellan de företeelser som termerna refererar till, innan det går att förstå skillnaden mellan termerna. En inledande språklig övning, där studenterna får sätta ord på sina egna föreställningar om olika begrepp skulle därför kunna vara en hjälp. Läraren kan då upptäcka missförstånd och lägga en grund för bättre förståelse genom att helt enkelt prata med studenterna.

Liknande problem med att ord kan betyda olika saker förekommer också inom populärvetenskapen. Här är det extra viktigt att hålla isär begreppen eftersom den tänkta läsaren inte är ämnesspecialist. En del uttryck som vi använder (mer eller mindre oreflekterat) i det vetenskapliga språket kan ha en helt annan betydelse i vardagsspråket - det blev tydligt i vår undersökning Naturvetare skriver populärvetenskap. Exempel på sådana uttryck är att en cell ”presenterar” ett protein på sin yta, eller att en behandling får effekter på cellernas ”fortbildning”. Eftersom ”presentera” och ”fortbildning” är välkända ord kanske läsaren tycker sig förstå vad de betyder, fast ändå inte riktigt. Än värre kan det bli om man skriver ”mutanter”. Ursprungligen är det förstås en biologisk term, men det kan inte hjälpas. Den har kidnappats av filmindustrin och hos de läsare som har sett X-Men och Ninja Turtles är det nog lätt att tankarna flyger iväg någon helt annanstans! Därmed inte sagt att vi ska låta bli fackuttryck. Men det skadar nog inte att fundera över vilka olika associationer de kan leda till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar